Jogi nyilatkozat

Az uniqa.hu domain és hozzá kapcsolódó aldomainek tulajdonosa az UNIQA Biztosító Zrt. (továbbiakban: „UNIQA”).

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1. SZERZŐI JOGOK

A weboldal tartalmának szerzői joga az UNIQA-t illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon szereplő információk sokszorosításához, különösképpen szövegek, szövegrészletek vagy képanyag felhasználásához az UNIQA előzetes engedélye szükséges.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. INFORMÁCIÓK

Az UNIQA weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, UNIQA azokat rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja, azonban előfordulhat olyan eset, amikor az UNIQA-n kívülálló okok miatt bizonyos adatok módosulnak, ezért azok teljességéért, pontosságáért az UNIQA felelősséget nem vállal.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az UNIQA nem vállal felelősséget.

Az UNIQA fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.
 

3. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

Az UNIQA nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

4. A REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT WEBOLDAL HASZNÁLATA

A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött weboldalt minden felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a felhasználó felelőssége.

Az azonosítót és jelszót a felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése az UNIQA engedélye nélkül tilos. A felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. Az UNIQA nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről az UNIQA-t haladéktalanul értesíteni. A felhasználó köteles a weboldal regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni.

5. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK

Az UNIQA weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az UNIQA befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz az UNIQA weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az UNIQA valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az UNIQA nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az UNIQA weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az UNIQA továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

6. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az UNIQA haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

7. A JOGI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

Az UNIQA fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.


© UNIQA Biztosító Zrt. 2018